Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit:

Ottimedi

Privacy & cookie policy

OTTIMEDI BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij OTTIMEDI op info@ottimedi.be.

Artikel 1 Verwerkingsdoeleinden

OTTIMEDI BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

Artikel 2 Rechtsgrond(en) van de verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Artikel 3 Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (Lymed oy en Cizeta Medicali SpA) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met OTTIMEDI BV verbonden zijn of met enige andere partner van OTTIMEDI BV. 
OTTIMEDI BV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Artikel 4 Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

   Artikel 5 Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

   De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
   Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 
   Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
   -    zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of 
   -    een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@ottimedi.be.

     Artikel 6 Direct marketing

     De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

       Artikel 7 Klacht

       De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

       Artikel 8 Cookies

       Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

       Onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze website gebruikt:
        

       Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 19/05/2020:

       Noodzakelijk (3)

       Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

       NaamAanbiederDoelVerval termijnType
       AspxAutoDetectCookieSupportdeberghpartners.websites.whise.euDeze cookie bepaalt of de browser cookies accepteert.SessionHTTP Cookie
       CookieConsentlouvain.beSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein1 jaarHTTP Cookie
       PHPSESSIDlouvain.beHoudt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.SessionHTTP Cookie

       Statistieken (4)

       Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

       NaamAanbiederDoelVerval termijnType
       _galouvain.beRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaarHTTP Cookie
       _gatlouvain.beGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen1 dagHTTP Cookie
       _gidlouvain.beRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 dagHTTP Cookie
       collectgoogle-analytics.comGebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.SessionPixel Tracker

       Als u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

       We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als u toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. 

       Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

       Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op [e-mailadres], per post op [adres] of via [bv. de formulieren op onze website].

       Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/

       Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

        

        

       Blijf op de hoogte

        

       • Ottimedi
        Heuvelstraat 15
        3052 Blanden
       • T: (00)32-16-472060
       • F: (00)32-16-500499
       • info@ottimedi.be